Elérhetőségek

Kárbejelentés

Személyes bejelentés ügyfélszolgálati pontunkban, vagy hívjon minket a +36/20987-2122-es telefonszámon!

Mire van szükség a gépjárműkár bejelentéséhez?

Ha Ön a károkozó?
 • a részletesen kitöltött Európai baleseti bejelentő másodpéldánya (kérjük, írja rá kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának kötvényszámát)
 • rendőrségi jegyzőkönyv (ha történt rendőri intézkedés)
Ha Ön a károsult, és a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása társaságunknál van
 • Európai baleseti bejelentő (a káresemény részletes leírását, a gépjármű pontos adatait tartalmazó kárbejelentő lap)
 • Gépjármű-kárbejelentési adatlap
 • forgalmi engedély
 • vezetői engedély
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • rendőrségi jegyzőkönyv (ha történt rendőri intézkedés)
 • Személyi sérülés kárbejelentő adatlap(amennyiben történt személyi sérülés a baleset során)
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozat
 • 5személyi sérülés esetén orvosi iratok, és a káresemény kapcsán felmerült költségeit igazoló számlák, bizonylatok (gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök számlái, utazás bizonylatai, stb.)

Kérjük, akkor is jelentse haladéktalanul gépjárműkárát, ha a fenti iratok közül nem áll még mind az Ön rendelkezésére! Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kárrendezést gyorsíthatja, ha már a kárbejelentés során megadja bankszámlaszámát.

A káresetek, a felmerülő kárigények eltérő jellege miatt előfordulhat, hogy a fent felsoroltaktól eltérő dokumentumok beszerzése is szükségessé válhat, mely felmerülése esetben tájékoztatjuk Önt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk az eljáró hatósági, rendvédelmi szervektől nem kapja meg közvetlenül a szükséges iratokat, ezért ezek bemutatásával gyorsíthatja, segítheti a kárrendezést!

Kérjük, olvassa el „Tájékoztatónkat a személyes adatok kezeléséről” a kárrendezés teljesítéséhez!

Mire van szükség a casco kárbejelentéséhez?

 • Gépjármű-kárbejelentési adatlap
 • forgalmi engedély
 • vezetői engedély
 • személyi igazolvány, lakcímkártya
 • rendőrségi jegyzőkönyv (ha történt rendőri intézkedés)
 • Kárbejelentési lap teljes gépjárműlopás esetén
 • törzskönyv (nagy értékű károk esetén)
 • teljes lopáskár esetén a rendőrségi feljelentés másolata, a nyomozást megszüntető határozat, forgalmi engedély, a rendszámtáblát visszavonó határozat
 • továbbá az ellopott jármű kulcsai (beleértve a riasztó- és egyéb vagyonvédelmi berendezések kulcsait is)
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén a jogerős határozat
 • elemi, tűz- és robbanáskár esetén a tűzrendészeti hatóság határozata
Kérjük, olvassa el „Tájékoztatónkat a személyes adatok kezeléséről” a kárrendezés teljesítéséhez!

Mire van szükség a lakás kár bejelentéshez?

A kárbejelentéshez a következő adatok szükségesek:
 • a biztosítási szerződés száma
 • az Ön neve, címe, telefonszáma
 • a kár Ön által becsült összege
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás)
 • a hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség)
Kérjük, olvassa el „Tájékoztatónkat a személyes adatok kezeléséről” a kárrendezés teljesítéséhez!

Utasbiztosítás kárigény bejelentése

Ha még külföldön vagy, azonnali segítségért hívd magyarul beszélő munkatársainkat a 24 órás segítségnyújtó telefonszolgálat alábbi számain:
Allianz Hungária (Európán belül): +36 (1) 237-2333
Allianz Global Assistance (Európán kívül): +43 (1) 525-03-6516
Allianz Global Assistance (Autó Assistance): +43 (1) 525-03-6516

Személybiztosítási szolgáltatási igény bejelentés

A kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, csatolni kell a biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratokat, valamint lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. Ennek elmulasztása esetén, amennyiben emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak, a biztosító megtagadhatja a biztosítási szolgáltatás teljesítését.

Amennyiben Önnel biztosítási esemény történt, az alábbi módokon léphet kapcsolatba társaságunkkal:

 • kapcsolat-felvételi űrlap segítségével
 • személyesen
 • faxon, a 06-1-488-1004 számon
 • e-mailben, az esz@allianz.hu címre küldött levélben, ha az az e-mail cím, amiről az üzenetet küldték a küldő személyéhez kapcsolt, korábban rögzített cím
 • postai levélben, az alábbi címen:
  Allianz Hungária Zrt. Operációtámogatási osztály 1387 Budapest, Pf. 11


Vállalati kárbejelentés

Amennyiben vállalkozása vállalati vagyonbiztosítással, felelősségbiztosítással vagy mezőgazdasági biztosítással rendelkezik társaságunknál, káreseményét az alábbi adatlap kitöltésével elektronikus úton bejelentheti.

FONTOS! Vállalati felelősségbiztosításra kárt kizárólag a biztosított cég jelenthet be, ezért kérjük, hogy amennyiben Ön a károsult, kárigényét a károkozó cégnél jelentse be.
Tájékoztatjuk, hogy a biztosító kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója a https://www.allianz.hu/hu/adatvedelem.html/ oldalon található.

Assistance Express kárbejelentés

A biztosító telefonos ügyfélszolgálata 0-24 óráig hívható, amelynek hívószámai:
Magyarországról indított hívás esetén az elsődlegesen érvényes segélyhívó telefonszám: 06-80-104-122.
Magyarországon kívülről indított hívás, valamint az elsődleges telefonszám elérhetetlensége esetén érvényes telefonszám: +43-1-525-03-6552.

A biztosító az Assistance biztosítások alapján nem téríti meg az előzetes bejelentés és jóváhagyás nélkül igénybe vett szolgáltatások költségét.

A bejelentéskor a biztosító szolgáltatásainak igénybevételéhez a következő információkat kell megadni:

 • a bejelentő vezeték- és keresztnevét
 • a szolgáltatás igénybevételének helyét
 • az Allianz Assistance Express biztosítás szerződésszámát
 • a bejelentő elérhetőségét
 • a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontját
 • a biztosítási esemény leírását
 • az igényelt szolgáltatást és a szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek adatait (név, anyja neve, születési időpont, lakcím)

Kapcsolatfelvétel

Ha érdeklődik, írjon üzenetet az alábbi űrlapon keresztül, és munkatársunk személyesen is felveszi Önnel a kapcsolatot!

További információkért hívjon bizalommal!